Čipový systém

Postup prihlasovania stravníkov v čipovom systéme:

1/ Zákonný zástupca vypisuje záväznú prihlášku na stravu každý školský rok.

2/ Čip prechádza so stravníkom do ďalších ročníkov (nie je potrebné zakúpiť nový čip). Bez čipu nie je možné odobrať stravu.

3/ Ak stravník zabudne čip, dostaví sa do kancelárie vedúcej školskej jedálne, kde mu bude vydané náhradné potvrdenie, aby mohol stravu v daný deň odobrať.

4/ V prípade straty, alebo poškodenia ČIPU kontaktuje žiak svojho triedneho učiteľa, ktorý mu za poplatok 2,– € vydá nový čip. Pri strate, alebo poškodení bude pôvodný čip zablokovaný, aby sa predišlo jeho zneužitiu.

5/ Pokiaľ stravník nemá včas uhradené stravné, strava mu nebude poskytnutá! Stravník má nárok na stravu iba počas prítomnosti na školskom vyučovaní.

6/ Odhlásiť stravníka zo stravy môže rodič urobiť výlučne cez E-školu jeden deň vopred do 14.00 hod. V prípade choroby sa obed môže odobrať do obedára, ale len v prvý deň! Za neodhlásený a neodobratý obed nie je finančná ani vecná náhrada!

7/ Pokiaľ stravník chce ukončiť stravovanie, musí tak urobiť písomne jeho zákonný zástupca.

Čas výdaja stravy je od 11:30 do 14:00 hod.

Výdaj stravy do obedára je od 11:15 do 13:00 hod.

Telefónne číslo vedúcej školskej jedálne: 0910 286 789