Pokyny pre stravovanie v školskej jedálni

Oznam:

Vážení rodičia, zálohovú platbu na september za žiaka je potrebné uhradiť do

15. augusta 2022.

Žiadame stravníkov o úhradu obeda podľa nasledovných inštrukcií:

Žiaci GYM:

Rodič bol povinný osobne odovzdať vypísaný zápisný lístok vedúcej školskej jedálne do 1. septembra 2022 uhradiť zálohovú platbu do 22. augusta 2022. zostatok zálohovej platby bude vrátený na konci školského roka akcia obedy zadarmo končí

na č. účtu SK 94 0200 00003­5002643 1562

VS: trieda dieťaťa /napr.3/

Dôležité upozornenie!

V prípade neprítomnosti žiaka v škole má žiak nárok len na jeden obed, a to v prvý deň jeho neprítomnosti. Rodič si môže tento obed vyzdvihnúť v čase od 11.30–14.00. Ďalšie obedy je rodič povinný odhlásiť do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa mailom na jedalen&64;scspp.sk , telefonicky 0910 286 789, svojím kódom cez eškolu „jedálny lístok“ alebo osobne u vedúcej školskej jedálne p. Bc. Kulifajovej. Ak rodič zabudne dieťa odhlásiť, stravné náklady sa sťahujú zo zálohy rodiča v plnej hodnote.

Nové podmienky stravovania v školskej jedálni budú platné od 01.01.2023

Termíny úhrady platby stravného:

Mesačne, do 20. kalendárneho dňa v predchádzajúcom mesiaci za stravníkov nepoberajúcich dotácie na podporu stravovacích návykov.

Platby:

1.Stupeň

 • Mesačná suma vrátane réžie 38 eur
 • Počet obedov za jeden mesiac 20
 • Cena za 1 obed 1,70 eur
 • Réžia 4 eur

2.Stupeň

 • Mesačná suma vrátane réžie 42 eur
 • Počet obedov za jeden mesiac 20
 • Cena za 1 obed 1,90 eur
 • Réžia 4 eur

Gymnázium:

 • Mesačná suma vrátane réžie 46 eur
 • Počet obedov za jeden mesiac 20
 • Cena za 1 obed 2,10 eur
 • Réžia 4 eur

KS: 0308

VS: trieda a meno žiaka

Nový žiak pri prihlásení dostane čip, ktorý mu ostáva počas celej doby štúdia na škole. Úhrada za zakúpenie čipu je 3eura.

Bc. R. Kulifajová

Vedúca šk. jedálne, č.t. 0910 286 789