Projekt telocvičňa

Na tejto stránke Vám budeme poskytovať informácie k projektu výstavby telocvične.


Vážení rodičia,

odvaha, radosť zo športu, sebavedomie a tímový duch... Ako pestovať tieto dôležité vlastnosti u žiakov? Najlepšie v telocvični na hodinách telesnej výchovy, s nadšením a ľahkosťou, ako to má v predstave náš projekt Radosť zo športu - výstavba telocvične. Chceme v tomto smere dať vašim deťom to najlepšie. Preto vás prosíme o finančnú podporu nášho projektu, čím prispejete k zdravému telesnému vývoju svojich detí.

Pre podporu projektu sme otvorili špeciálny účet vo Všeobecnej úverovej banke v Poprade,

č. účtu: SK5702000000003521608656 Označenie banky: SUBA  SWIFT kód: SUBASKBX

 

S vďakou žiaci a zamestnanci Cirkevnej spojenej školy.


A zároveň Vám chceme prezentovať vizualizáciu budúcej telocvične:

Telocvičňa Telocvičňa Telocvičňa Telocvičňa