Projekt telocvičňa

Rekonštrukcia časti bývalej kotolne


Vážení rodičia, vážení sponzori,

Rozhodli sme sa prebudovať nevyužité priestory na novú telocvičňu, a umožniť tak našim žiakom a Vašim deťom lepší priestor a podmienky na športovanie a rozvíjanie telesnej zdatnosti. Nové priestory samozrejme plánujeme využívať aj na spoločenské a kultúrne akcie. Na týchto stránkach Vás budeme informovať o priebehu rekonštrukcie a zároveň Vás prosíme, ak je to vo vašich možnostiach o podporu tohto projektu.

Pre podporu projektu sme otvorili špeciálny účet.

Váš príspevok posielajte na č. účtu: SK57 0200 000­0 0035 2160 8­656
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: 2017 T
Poznámka pre príjemcu: meno, účel, (napr. Jozef Nový, murárske práce)

Fotodokumentácia:

Pôvodný stav
Pôvodný stav
Búracie práce
Búracie práce
Pred dokončením <br> murárskych prác
Pred dokončením
murárskych prác
Dokončené murárske práce
Dokončené murárske práce
Dokončené osvetlenie
Dokončené osvetlenie
Maľovanie stien
Maľovanie stien
Vizualizácia
Vizualizácia

Plán a stav realizačných prác rekonštrukcie:

V tabuľke si môžete pozrieť aký je plán prác a v akom stave sú jednotlivé práce. Niektoré práce si vieme urobiť svojpomocne (búracie práce, úprava stropu, maľovanie, elktorinštalácie…) a niektoré musia vykonať odborníci zo špecializovaných firiem (Voda, kúrenie, stavebné práce, športová podlaha…). Práce ktoré vieme spraviť realizujeme aj formou brigád.

V súčasnosti zbierame finančné prostriedky najmä na realizáciu podlahy (body 6 a 8) ale aj na činnosti ktoré zatiaľ neprebiehajú.

č Činnosť Stav Náklady
1.   Návrhy a projekcia 0%   100% 1 000 € 
2.   Prekládka vody, kúrenie 0%   100% 5 000 € 
3.   Murárske a stavebné práce 0%   100% 3 600 € 
4.   Maliarske práce, úprava stropu 0%   100% 850 € 
5. 
 Osvetlenie a elektroinštalačné práce
0%   100% 3 000 € 
6.   Betónová pohlaha a izolácia 0%   100% 3 000 € 
7.   Kovové konštrukcie, mreže na okná, deliaca stena do náraďovne, kryty svetiel… 0%   100% 2 000 € 
8.   Obklady stien a radiátorov 0%   100% 2 000 € 
9.   Športová odpružená podlaha 0%   100% 14 000 € 
10.   Športové vybavenie 0%   100% 5 000 € 

 

S vďakou žiaci a zamestnanci Cirkevnej spojenej školy.

 

Dokončené osvetlenie

Hotové osvetlenie

Maľovanie stien

Maľovanie stien