Venovanie 2% dane

Vážení rodičia, vážení priatelia školy – ZŠ, gymnázia a ZUŠ,

prosíme Vás aj tento rok o poukázanie 2% (3%) dane cirkevnej Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade. Aj vďaka Vášmu príspevku z roku 2022 sme mohli dokončiť úpravu vzhľadu školy a v určitých vylepšeniach učební spojených s doplnením učebných pomôcok. Tento dar škole veľmi pomôže a Vás nestojí nič navyše, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vami poukázané finančné prostriedky toho roku umožnia realizovať: • nákup ďalších potrebných pomôcok na vyučovacie predmety • nákup športového náradia • nákup pomôcok do ZUŠ

Prostriedky je možné poukázať nasledovným spôsobom.

  1. Fyzické osoby/SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú prijímateľa 2% (3%) dane v tlačive daňového priznania, a to v termíne do 31. 3. 2023.
  2. Ak ste zamestnancom (bez povinnosti podávať daňové priznanie), potvrdenie o zaplatení dane spolu s vyhlásením o poukázaní 2% (3%) dane je potrebné doručiť do 30. 4. 2023 na príslušnom daňovom úrade podľa Vášho trvalého bydliska.
  3. Informácie a tlačivá sú aj na webovej stránke školy: http://www.scspp.sk/…vanie-2-dane

Ak vyplnené potvrdenie o zaplatení dane spolu s vyhlásením doručíte na sekretariát školy do 26. 4. 2023, škola s Vaším súhlasom zabezpečí ich doručenie na príslušný daňový úrad.

Použitie Vašich prostriedkov bude zverejnené na webovej stránke našej školy: www.scspp.sk Ďalšie prázdne tlačivá sú k dispozícii na sekretariáte školy alebo v rímskokatolíckych kostoloch v Poprade.

Ďakujeme Vám za pomoc škole.
S úctou Ing. Jozef Slovík, predseda RS

Potvrdenie o zaplatení dane 2022
Vyhlásenie 2022