Venovanie 2% dane

Platnosť do: 31.5.2021

Rodičovské spoločenstvo pri Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade

Vážení rodičia, vážení priatelia školy – ZŠ, gymnázia a ZUŠ,
prosíme Vás aj tento rok o poukázanie 2% (3%) dane cirkevnej Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade. Aj vďaka Vášmu príspevku z roku 2020 – sme ďalej modernizovali školu, nakúpili sme 6 kvalitných počítačov a pod. Tento dar škole veľmi pomôže a Vás nestojí nič navyše, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vami poukázané finančné prostriedky toho roku umožnia realizovať:

 • pokračovať s moderným vybavením učební
 • obnovenie sociálnych zariadení
 • renovácia podlahy na 1. poschodí

Prostriedky je možné poukázať nasledovným spôsobom:

 1. Fyzické osoby/SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú prijímateľa 2% (3%) dane v tlačive daňového priznania, a to v termíne do 31.3.2021,
 2. Ak ste zamestnancom (bez povinnosti podávať daňové priznanie), potvrdenie o zaplatení dane spolu s vyhlásením o poukázaní 2% (3%) dane je potrebné doručiť do 30.4.2021 na príslušnom daňovom úrade podľa Vášho trvalého bydliska.
 3. Informácie a tlačivá sú aj na webovej stránke školy: https://gympuo.edupage.org/text28/
 4. Právnické osoby ( PO) podávajú daňové priznanie v termíne do 31.3.2021. Pri­jímateľovi poukážu:
  1. 1% z dane, ak PO v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospeš­ný účel.
  2. 2% u dane, ak PO v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospeš­ný účel.

Ak vyplnené potvrdenie o zaplatení dane spolu s vyhlásením doručíte na sekretariát školy do 26.4.2021, škola s Vaším súhlasom zabezpečí ich doručenie na príslušný daňový úrad.

Použitie Vašich prostriedkov bude zverejnené na webovej stránke našej školy: www.scspp.sk
V prípade záujmu o ďalšie prázdne tlačivá, tie sú k dispozícii na sekretariáte školy alebo v rímskokatolíckych kostoloch v Poprade, (ak budú otvorené).Lehoty sa môžu zmeniť v súvislosti s pandemickou situáciou, preto ich prosím sledujte. Ďakujeme Vám za pomoc škole.
S úctou

Ing. Jozef Slovík, predseda RS

Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-2021
vyhlasenie2021