NOVINKY

Pozvánka na slávnosť

Pozvánka na slávnosť

Dovoľujeme si Vás pozvať na slávnosť 25. výročia založenia Základnej školy Štefana Mnoheľa v Poprade. Slávnosť sa uskutoční 10. novembra 2016 (štvrtok). Slávnosť začína svätou omšou
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie o 9.00 h
. a pokračuje slávnostnou akadémiou
v Dome kultúry v Poprade o 11.00 h
. Tešíme sa na Vás.

 

Pozvánka


Kalendár podujatí - október 2016

Pozrite si tabuľku akcií a podujatí naplánovaných na október 2016.

Kalendár podujatí -  október 2016

Informácia o školskej jedálni

Školská jedáleň

Oznamujem rodičom a stravníkom školy, že na základe dodatku k Smernici o školskom stravovaní sa od 1. januára 2015 mení výška poplatku za stravu nasledovne:

Tabuľka stravného na rok 2016/2017
Ročník cena za obed mesačný poplatok
1. stupeň (1. – 4. ročník ZŠ) 1,05 € 21,00 €
2. stupeň (5. – 9. ročník ZŠ) 1,11 € 22,20 €
Gymnázium 1,22 € 24,40 €

Prosím, aby ste si mesačné platby upravili na základe uvedenej informácie.

Viac informácií >>>

Kontakt na jedáleň

052/7721389
jedalen@scspp.sk
Číslo účtu: IBAN: SK9402000000350026431562